Obchodní podmínky

Ochrana soukromí:

1. Úvodní ustanovení
Vlastníkem a provozovatelem Petitee. cz, webu sloužícímu k objednání a zhotovení svatebních šatů na zakázku je Petra Pitelková, IČO: 746 752 57 (dále jen Provozovatel). Uživatel se vstupem na internetové stránky www.petitee.cz (dále jen Petitee) zavazuje dodržovat tyto obchodní podmínky.

2. Soubory cookies
V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že náš web využívá tzv. soubory cookies. Cookie je malý textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení tak, aby příští návštěva stránek byla rychlejší a pohodlnější. Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí většinou několik kilobajtů. Soubory cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů. Pokud si o cookies chcete přečíst více a zajímá vás třeba to, jak se využívají v reklamě, doporučujeme vám například text společnosti Google.

3. Autorská práva
Internetové stránky www. petitee.cz jsou autorským dílem ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Jakoukoliv část obsahu internetových stránek Petitee lze bez souhlasu použít pouze pro soukromé účely. Je zakázáno obsah internetových stránek Petitee zejména jakkoliv fotografií zveřejňovat, šířit, kopírovat a používat ke komerčním účelům bez předchozího výslovného a písemného souhlasu vlastníka. V případě porušení autorských práv se bude vlastník domáhat náhrady škody a veškerých dalších nároků.

4. Omezení odpovědnosti
Obsah internetových stránek www.petitee.cz má pouze informativní charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživateli vzniknou v důsledku, že se bude řídit podle obsahu internetových stránek www.petitee.cz a v souvislosti s používáním těchto stránek.

5. Ochrana osobních údajů GDPR
Webová stránka www.petitee.cz shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje: jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, telefon, email, a tělesné míry na základě kterých vytvoříme střih na míru. Tyto údaje jsou poskytnuté uživatelem při vyplnění objednávkového formuláře, s žádostí o zhotovení svatebních šatů na míru. Tyto údaje stránka petitee shromažďuje, zpracovává a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Poskytnuté osobní údaje stránky petitee pro účely objednání svatebních šatů nepředává třetím osobám a tyto údaje slouží pouze pro komunikace se zákazníkem.
Uživateli náleží práva plynoucí z ustanovení § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům. Pokud uživatel zjistí nebo se domnívá, že webová stránka Petitee o svatbách provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Provozovatele webových stránek Petitee o vysvětlení nebo může požadovat, aby webová stránka petitee odstranila takto vzniklý stav a osobní údaje blokovala, provedla opravu, doplnila nebo zlikvidovala Požadavek na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci může být vznesen například přes emailovou adresu info@petitee.com.

Více o GDPR se můžete dočíst zde: https://www.gdpr.cz/gdpr/

6. Závěrečná ustanovení
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky užití jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.petitee.cz.
V Praze , dne 1. května 2018
© 2018 Provozovatelem webu je PETITEE webová stránka sloužící ke zhotovení zakázkových šatů. Jakékoli publikování nebo přebírání obsahu je zakázáno.